OSAKETIETO

Valoen osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla vuodesta 1999 lähtien.


Kaupankäyntitunnus: VALOE
Toimiala: Informaatioteknologia
Ryhmä: Small Cap
ISIN-koodi: FI0009006951

OSAKEPÄÄOMA

Valoen osakepääoma on 80 000,00 euroa. Osakemäärä on 134.324.388 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Valoen hallussa on 930.616 osaketta.

VOIMASSA OLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Vuoden 2019 yhtiökokous päätti valtuuttaa Valoen hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä on yhteensä enintään 50.000.000 osaketta. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti.


Yhtiössä on voimassa lisäksi yhtiön 5.9.2019 kokoontuneen ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukainen yhtiön hallitukselle myönnetty valtuutus, jonka nojalla yhtiön hallituksella on oikeus päättää enintään 150.000.000 yhtiön uuden osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti. 

OSINKO

Osingonjako 2018
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.5.2019 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudella 1.1.-31.12.2018 ei jaeta osinkoa.
Osingonjako 2017
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.6.2018 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudella 1.1.-31.12.2017 ei jaeta osinkoa.
Osingonjako 2016
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.6.2017 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudella 1.1.-31.12.2016 ei jaeta osinkoa.
Osingonjako 2015
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.5.2016 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudella 1.1.-31.12.2015 ei jaeta osinkoa.
Osingonjako 2014
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2015 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudella 1.1.-31.12.2014 ei jaeta osinkoa.
Osingonjako 2013
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2014 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudella 1.1.-31.12.2013 ei jaeta osinkoa.
Osingonjako 2012
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2013 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudella 1.1.-31.12.2012 ei jaeta osinkoa.
Osingonjako 2011
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2012 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 ei jaeta osinkoa.
Osingonjako 2010
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2011 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 ei jaeta osinkoa.
Osingonjako 2009
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2010 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 ei jaeta osinkoa.
Osingonjako 2008
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2009 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 ei jaeta osinkoa.


LIPUTUSILMOITUKSET

Liputusilmoitukset löytyvät Tiedotteet-sivulta.