YHTIÖKOKOUKSET

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. 

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se muuten lain mukaan on pidettävä. 

Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Mikkelissä tai hallituksen niin päättäessä Helsingissä.


Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi myös päättää kokouskutsun julkaisemisesta valtakunnallisessa päivälehdessä.


YHTIÖKOKOUKSEN TEHTÄVÄT  


Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

  • tilinpäätös
  • tilintarkastuskertomus

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä
  • hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava:

  • hallituksen jäsenet ja tarvittaessa heille varajäsenet
  • tilintarkastaja ja hänelle tarvittaessa varamies

toimitusjohtajan esitykset

Toimitusjohtajan esitys, varsinainen yhtiökokous